Informacje dla osób niepełnosprawnych

Komunikat dla pacjentów posiadających znaczny stopień niepełnosprawności

Od dnia 1 lipca 2018 roku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

W sytuacji braku możliwości udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia pacjentowi zostanie wyznaczony termin wizyty w innym, możliwie najkrótszym czasie.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności zapisywane są na wizyty do lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania.

Rejestracja jest możliwa dopiero po okazaniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności.