KORONAWIRUS

Na podstawie komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 964 z dnia 29.05.2020) nasza placówka wprowadziła szereg obostrzeń sanitarnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa jak i ochronę personelu oraz pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka.

Zarząd Niepublicznego Zespołu Poradni Specjalistycznych „Puls” informuje, że od dnia 16 marca 2020 roku:

  1. Rejestracja zostaje zamknięta.

Umawianie wizyt lekarskich lub uzyskiwanie informacji odbywać się będzie tylko telefonicznie w godzinach od 07.00 do 19.00.

  1. Ograniczone zostaje swobodne przemieszczanie się po holach i korytarzach placówki. Drzwi zostają zakluczone. Na terenie placówki mogą znajdować się tylko pacjenci oczekujący na wizytę lekarską. Przed gabinetem mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby z zachowaniem dystansu społecznego 2 m. Pacjenci wpuszczani będą pojedynczo po uprzednim pomiarze temperatury ciała.
  2. Noszenie maseczek ochronnych i dezynfekcja rąk są na terenie placówki obowiązkowe.
  3. Pacjenci z objawami infekcji nie będą przyjmowani. Zostaną oni poinstruowani o konieczności konsultacji objawów z lekarzem rodzinnym, lub w przypadku ciężkiego stanu o konieczności udania się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
  4. Wszyscy pacjenci zostają zarejestrowani w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej SERUM , co umożliwia dotarcie do wszelkich osób z kontaktu, w przypadku ewentualnego pojawienia się osoby zarażonej na terenie naszej placówki.
  5. W całej placówce podwyższono poziom i częstotliwość dezynfekcji pomieszczeń.

 

Powyższe procedury zostały wprowadzone do odwołania.