Poradnie

Zapraszamy do korzystania ze świadczeń w następujących poradniach specjalistycznych:

Nowo otwarta prywatna poradnia ginekologiczno-położnicza
Lek. med. Tomasz Krawczyk
specjalista położnictwa i ginekologii
Rejestracja telefoniczna tylko do poradni ginekologicznej: 735 120 270

PORADNIA ALERGOLOGICZNA

lek. med. Magdalena Świerczyńska-Nowicka
spec. alergologii i chorób płuc
lek. med. Elżbieta Borowiak
spec. alergologii i chorób płuc

 

PORADNIA CHIRURGII DZIECIĘCEJ

lek. med. Dariusz Borowiak
spec. chirurgii dziecięcej
lek. med. Cezary Jaworski
spec. chirurgii dziecięcej
lek. med. Teresa Kwiecińska-Koźmińska
spec. chirurgii dziecięcej

 

PORADNIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

lek. med. Dariusz Olechnowicz
spec. chorób płuc

 

PORADNIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY DLA DZIECI

lek. med. Elżbieta Borowiak
spec. alergologii i chorób płuc
lek. med. Magdalena Świerczyńska-Nowicka
spec. alergologii i chorób płuc

 

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

lek. med. Barbara Nowacka-Karpińska
spec. dermatologii i wenerologii
lek. med. Barbara Krępuła
dermatolog, wenerolog

 

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

lek. med. Krzysztof Karpiński
spec. kardiologii
lek. med. Jacek Konarski
spec. kardiologii
lek. med. Anna Lassota Szczepanek
spec. kardiologii
dr n. med. Beata Orłowska-Włodarczyk
spec. kardiologii
lek. med. Wojciech Jabłoński
spec. kardiologii

 

PORADNIA KARDIOLOGICZNA DLA DZIECI

lek. med. Maciej Osiecki
spec. pediatrii i kardiologii
lek. med. Dariusz Newski
spec. pediatrii i kardiologii dziecięcej

 

PORADNIA LECZENIA BÓLU

lek. med. Rafał Pasztaleniec
spec. anestezjologii i intensywnej terapii

 

PORADNIA LOGOPEDYCZNA

mgr Ewelina Nisiewicz
neurologopeda
mgr Aleksandra Kaczmarek
legopeda

 

PORADNIA NEUROLOGICZNA

lek. med. Ewa Ptaszyńska
spec. neurologii
lek. med. Robert Piwar
spec. neurologii
lek. med. Andrzelika Domagalska
spec. neurologii
 

PORADNIA OKULISTYCZNA

lek. med. Beata Ćwiklińska
spec. okulistyki
lek. med. Grażyna Kałas-Wierzbińska
spec. okulistyki

 

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

lek. med. Jacek Wierzbiński
spec. otolaryngologii

 

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

lek. med. Maria Abucewicz
spec. reumatologii
lek. med. Olga Zabłotna
spec. reumatologii

 

PORADNIA UROLOGICZNA

dr n. med. Mariusz Strojny
spec. urologii
lek. med. Krzysztof Sobkowiak
spec. urologii
lek. med. Tomasz Prałat
spec. urologii
 
PORADNIA GASTROLOGICZNA (prywatna)

lek. med. Joanna Próchenko
spec. gastroenterologii

Ta strona używa plików cookies (cisteczka). Więcej informacji.

Polityka Prywatności Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. § 1 Definicje Serwis – serwis internetowy działający pod adresem http://jakwylaczyccookie.pl Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora Administrator – firma ZP20 Piotr Markowski, prowadząca działalność pod adresem: Raabego 3 / 26, 02-793 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9482256434, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika § 2 Rodzaje Cookies Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia. § 3 Bezpieczeństwo Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe. Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie. § 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu. Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników. Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu. § 5 Serwisy zewnętrzne Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Google Analytics Google AdSense Google AdWords § 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu. § 7 Wymagania Serwisu Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie. § 8 Zmiany w Polityce Prywatności Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.

Zamknij.